WIE IS GER HOOFWIJK?

  • Sociologie (UvA, Amsterdam)

  • ICM Trainersopleiding

  • Facilitator level 3 ‘Deep Democracy’

  • Atheneum (’t Kleesj, Sittard)

  • NOBTRA erkende trainer

    nobtra

Ger Hoofwijk
Kiek door
Vintage Kartoesj anno 2022