Inleiding

Hoe meer er ambulant hulp geboden wordt, des te minder worden jongeren in (semi-) residentiële groepen begeleidt. Vanzelfsprekend een goede zaak. Althans waar dat haalbaar is. De keerzijde is dat daardoor de moeilijkheidsgraad van werken binnen groepen vaak stevig toeneemt waardoor de gezamenlijke weg richting het ontwikkelingsdoel niet eenvoudiger wordt. Er zijn namelijk vele wegen die naar Rome leiden.

Stimuleert de ene opvoeder het kind / de jongere met de beste intenties naar links en de ander is overtuigd dat de rechter afslag beter is, zal de ontwikkeling van de jongere stagneren. Met als gevolg: gespleten loyaliteiten, coalities, angst, somberheid en/of oppositioneel gedrag, wat het gezamenlijk werken aan de hulpvraag wederom bemoeilijkt.

Jongeren die patronen van tegendraads, oppositioneel gedrag vertonen trekken een zware wissel op een team en de overige groepsgenoten. Uit onderzoek weten we dat een eenduidige professionele pedagogiek van cruciaal belang is om dit (met regelmaat besmettelijke) gedrag aan te pakken.

Maar hoe doe je dat eenduidig als team, waarbij iedereen handelt vanuit een eigen referentiekader? Waar leg je de grenzen? Waar geef je ruimte aan autonomie? Hoe blijf je als professional in de relatie, waar reageer je sensitief, hoe hanteer je gezag? Hoe gedraag jij je als coach van de groep, om tot een veilige sfeer te komen waar geleerd kan worden?

Op deze en andere vragen bieden we antwoorden die je zelf samen met je team in de praktijk van alledag vorm geeft.

VOOR WIE?

  • Alle teams in de (semi-) residentiële jeugdzorg.

Voor alle zorgprofessionals in de jeugdzorg.

DOOR WIE?

  • Giel Vaessen | zelfstandig trainer – coach en systeemtherapeut met ruime praktijkervaring in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs. Auteur van o.a. van, ‘Gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen’ en ‘Communicare’ | kinkindekabel.nl
  • Ger Hoofwijk | zelfstandig trainer – coach met ruime praktijkervaring op het snijvlak van onderwijs en zorg in het VO en MBO | practitioner ‘Deep Democracy’, level 3.

WAT LEER JE?

De volgende leerdoelen worden vooraf op maat afgestemd tussen opdrachtgever en -nemers.

  • Kennis: het vergroten en verdiepen van de kennis rondom het herkennen van niet leeftijdsadequaat tegendraads, oppositioneel gedrag, kort iets over de oorzaak daarvan en vooral over de bewezen effectieve aanpak.
  • Kunde: het vergroten van het handelingsrepertoire van de professional middels het ABCD model met betrekking tot eenduidige ‘samenwerking’ binnen het team. Met als doel: het bevorderen van de ontwikkeling van het kind/ de jongere en groepsgenoten.
  • Motivatie: het bevorderen van het eigen werkplezier en groei van zelfredzaamheid in moeilijke situaties.

HOE EN WAT? | IN-COMPANY TRAINING & COACHING

  • We komen op locatie om (minimaal) 3 trainingsbijeenkomsten van 3,5 uur te leiden.
  • Dat doen we in de 1e bijeenkomst door de diverse kenmerken, oorzaken en ‘best practices’ in jullie hulpverlenerscontext pragmatisch uit te leggen.
  • In bijeenkomst 2 gaan we aan de slag met een eenduidige indeling van oppositioneel gedrag in de eigen praktijk middels het ABCD model. Hierbij komen we tot overeenstemming over ernst van de oppositie en de bijbehorende ‘best practice’.
  • In bijeenkomst 3 kijken we terug wat lukt in de aanpak, waar knelpunten liggen en hoe we die gezamenlijk oplossen.

In het boek ‘communicare’ worden de behandelde modellen praktijkgericht uitgelegd. Het boek werkt gedurende en na de training prettig als naslagwerk.

INTERESSE?

Dan maken we graag een afspraak met je voor een vraag-verkennend kennismakingsgesprek. Ben je vervolgens overtuigd van j(ulli)e interesse en van onze methodisch onderbouwde systematische aanpak, dan maken we op basis van dat gesprek graag een concrete inhoudelijke opzet en een offerte op maat.

Na akkoord gaan we voor en met jullie aan de slag.

Giel Vaessen | 06 – 1471 6063

Kink in de Kabel

KinkindeKabel

drs. Ger Hoofwijk | 06 – 4375 4315

HOOFWIJK Professioneel Begeleiden

hoofwijk logo
Giel en Ger trainingen