Inleiding

Kinderen en jeugdigen begeleiden of behandelen in de residentiële jeugdzorg. Voorwaar, geen sinecure! Je moet verstand hebben van ontwikkelingspsychologie, je moet de best practice per problematiek weten te hanteren, je moet perspectief kunnen bieden, smart doelen kunnen formuleren, gebruik weten te maken van gezonde ontwikkeling van eenieder. Je moet verstand hebben van groepsdynamica, je moet systemisch kunnen werken en een kei zijn in communicatie…

Een prachtige uitdaging waar je uiteindelijk zelf ook van groeit.

Daarnaast werk je tegelijkertijd vanuit je eigen persoonlijkheid. En daar wordt dit werk naast een uitdaging ook spannend. Je werkt namelijk met vele collegae, ieder met zijn eigen referentiekader en ervaring. En hoe kom je dan tot een eenduidige koers, die noodzakelijk is voor de ontwikkeling van jongeren? Met andere woorden: hoe kom je tot samen-werking?

VOOR WIE?

 • Alle leden van een team in de residentiële jeugdzorg.

DOOR WIE?

 • Giel Vaessen | zelfstandig trainer – coach met ruime praktijkervaring in het SO/VSO en de jeugdzorg en specifieke kennis van psychiatrische beelden bij jongeren. Auteur van diverse praktijkgerichte jeugdzorg boeken | kinkindekabel.nl
 • drs. Ger Hoofwijk | zelfstandig trainer – coach met ruime praktijkervaring op het snijvlak van jeugdzorg en onderwijs| practitioner ‘Deep Democracy’, level 3

HOE EN WAT? | IN-COMPANY TRAINING & COACHING

 • We komen graag op locatie. Afhankelijk van de vraag van jou als opdrachtgever en de grootte van het team stemmen we het aantal bijeenkomsten op maat af.
 • Omdat er in dit geval meerdere wegen zijn die naar Rome leiden, spreken we aan de voorkant af welke van onderstaande aanpakken we zullen hanteren in de bijeenkomsten. Bijvoorbeeld:
  • Via een contextuele aanpak, waarin teamleden elkaars pedagogische waarden leren kennen. Zodra die bekend zijn, stemmen we die op elkaar af in relatie tot de professionele opdracht.
  • Via een aanpak waar de (dubbele) kernkwadranten van Ofman centraal staan. Hoe stem je ieders kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën op elkaar af in relatie tot de professionele opdracht van het team.
  • Op basis van een aanpak gebaseerd op de uitgangspunten van ‘Deep Democracy’. In deze aanpak leer je pedagogische besluiten te nemen met inachtneming van de verschillende gezichtspunten die binnen het team aanwezig zijn. Ook die verbinden we met de professionele opdracht van het team en/of de organisatie.

WAT LEVERT DEZE AANPAK OP?

Samen-werking tussen de teamleden. De teamleden leren elkaar en elkaars pedagogische standpunten en overtuigingen kennen. Door hierover met elkaar aan de slag te gaan op welke van de bovenstaande manieren ook, komt een team tot gezamenlijkheid en afstemming in de pedagogische aanpak binnen de residentiële setting. En dat heeft zowel voor het team als voor de aan het team toegewezen jeugdigen een positief effect.

INTERESSE?

Dan maken we graag een afspraak met je voor een vraagverkennend kennismakingsgesprek. Ben je vervolgens overtuigd van j(ulli)e interesse en van onze methodisch onderbouwde systematische aanpak? Dan maken we op basis van dat gesprek een inhoudelijke opzet en offerte op maat.

Na akkoord gaan we voor en met jullie aan de slag.

Giel Vaessen | 06 – 1471 6063

Kink in de Kabel

KinkindeKabel

drs. Ger Hoofwijk | 06 – 4375 4315

HOOFWIJK Professioneel Begeleiden

hoofwijk logo
Giel en Ger trainingen