Hulpverlening in de jeugdzorg dient uiteraard methodisch systematisch te gebeuren. Daarover zal geen twijfel bestaan. Hulpvraag analyseren, observeren, smart geformuleerde doelen vaststellen in dialoog met de cliënten en het gezinssysteem. Formuleren van op maat gesneden en oplossingsgerichte ‘best practices’. Evalueren. En op basis daarvan doel en aanpak eventueel bijstellen. Kwaliteit gegarandeerd…

Maar hoe doe je dat? Hoe observeer je? Hoe stel je doelen in dialoog? Hoe formuleer je de ‘best practice’ en hoe maak je hierbij gebruik van de krachten van eenieder? Hoe en wat evalueer je?

En hoe doe je dat methodisch en ook nog snel, aangezien iedereen tijd te kort komt…toch?

VOOR WIE?

  • Voor alle zorgprofessionals in de jeugdzorg.

DOOR WIE?

  • Giel Vaessen | zelfstandig trainer – coach met ruime praktijkervaring in de jeugdzorg/ speciaal onderwijs en specifieke kennis van psychiatrische beelden bij jongeren. Auteur van diverse jeugdzorg boeken. | kinkindekabel.nl
  • Ger Hoofwijk | zelfstandig trainer – coach met ruime praktijkervaring op het snijvlak van jeugdzorg en onderwijs| practitioner ‘Deep Democracy’, level 3.

WAT LEER JE?

De volgende leerdoelen worden vooraf op maat afgestemd tussen opdrachtgever en -nemers.

  • Het vergroten en verdiepen van de mogelijkheden van de professionals in de jeugdzorg om praktisch en tegelijkertijd methodisch en systematisch te handelen. Daarbij maken we gebruik van het in de training te introduceren dialoogmodel van Westermann en Maurer.
  • Het dialoogmodel verbinden we met de structuur van jullie organisatie, waardoor je methodisch onderbouwd kunt handelen binnen de context van je instelling.
  • Het vergroten van het kennis- en handelingsrepertoire van de professionals met betrekking tot ontwikkel- en gedragsmoeilijkheden van jongeren. O.a. op onderstaande vragen leer je antwoord te geven.
  • Wat zijn de kwaliteiten en wat zijn de minder leeftijdsadequate kenmerken van de specifieke jongere in relatie tot het beantwoorden van de hulpvraag?
  • En welke ‘best practice’ interventies kunnen in de praktijk ingezet worden?

In het boek ‘gedragsproblemen bij jongeren met psychiatrische stoornissen’ van Giel Vaessen wordt de gehanteerde methodiek stap voor stap uitgelegd. Het boek werkt gedurende en na de training prettig als naslagwerk.

HOE EN WAT? | IN-COMPANY TRAINING & COACHING

  • We komen op locatie om (minimaal) 3 trainingsbijeenkomsten van 3 uur te leiden. Dat doen we in de 1e bijeenkomst door het dialoogmodel uit te leggen en de werking in een fictieve casus toe te passen.
  • In bijeenkomst 2 en 3 gaan we met ‘levende’ casuïstiek uit de eigen praktijk aan de slag. We passen het geleerde uit bijeenkomst 1 dan toe door eerst ‘samen’ te doen en vervolgens de deelnemers ‘zelf’ te laten doen. Opbrengst-, doel-, resultaat- en vooral ook praktijkgericht.

INTERESSE?

Dan maken we graag een afspraak met je voor een vraagverkennend kennismakingsgesprek. Ben je vervolgens overtuigd van j(ulli)e interesse en van onze methodisch onderbouwde systematische aanpak? Dan maken we op basis van dat gesprek een inhoudelijke opzet en offerte op maat.

Na akkoord gaan we voor en met jullie aan de slag.

Giel Vaessen | 06 – 1471 6063

Kink in de Kabel

KinkindeKabel

drs. Ger Hoofwijk | 06 – 4375 4315

HOOFWIJK Professioneel Begeleiden

hoofwijk logo
Giel en Ger trainingen