VOOR WIE?

 • Regulier PO en VO | S(B)O | VSO | MBO-opleidingen
 • Voor alle onderwijsprofessionals (mentoren, coaches, zorgcoördinatoren, docenten, IB’ers, leerkrachten, instructeurs e.a.) die bij (extra) ondersteunings-behoeftige leerlingen / studenten betrokken zijn.
 • Deelnemers in zorg- en ondersteuningsteams op scholen die passend onderwijs praktisch handen en voeten willen geven in constructieve dialoog met ouders en/of verzorgers.

DOOR WIE?

 • Giel Vaessen | zelfstandig trainer – coach met ruime praktijkervaring in het SO/VSO en de jeugdzorg en specifieke kennis van psychiatrische beelden bij jongeren. Auteur van o.a. de boeken ‘Psychiatrie in de klas’, ‘Leerling, ouders en leerkracht’ en ‘Communicare’ | kinkindekabel.nl
 • Ger Hoofwijk | zelfstandig trainer – coach met ruime praktijkervaring op het snijvlak van onderwijs en zorg in het VO / MBO / in jeugdzorg | practitioner ‘Deep Democracy’, level 3

WAT LEER JE?

De volgende leerdoelen worden vooraf op maat afgestemd tussen opdrachtgever en -nemers.

 • Het vergroten en verdiepen van de mogelijkheden van de professionals in de school om praktisch en tegelijkertijd methodisch en systematisch te handelen bij leerlingen met (extra) ondersteuningsbehoeften. Daarbij maken we gebruik van het in de training te introduceren dialoogmodel van Westermann en Maurer.
 • Het dialoogmodel verbinden we met de zorg- en ondersteuningsstructuur van de school, waardoor je methodisch onderbouwd kunt handelen binnen de structuur van je eigen school. In het VO in Zuid-Limburg bijvoorbeeld op basis van de systematiek van de professionele momenten (PM-systematiek).
 • Het vergroten van het kennis- en handelingsrepertoire van de professionals met betrekking tot ontwikkel- en gedragsmoeilijkheden van leerlingen. O.a. op onderstaande vragen leer je antwoord te geven.
 • Wat zijn de kwaliteiten en wat zijn de minder leeftijdsadequate kenmerken van de specifieke leerling / student?
 • En welke ‘best practice’ interventies kunnen in de context en de praktijk van de betrokkene en de school ingezet worden?

In het boek ‘Psychiatrie in de klas’ van Giel Vaessen wordt de gehanteerde methodiek stap voor stap uitgelegd bij leerlingen met psychische / psychiatrische problematieken. Het boek werkt gedurende en na de training prettig als naslagwerk.

HOE EN WAT? | IN-COMPANY TRAINING & COACHING

 • We komen op locatie om (minimaal) 3 trainingsbijeenkomsten van 2,5 – 3 uur te leiden. Dat doen we in de 1e bijeenkomst door het dialoogmodel uit te leggen en de werking in een fictieve casus toe te passen.
 • In bijeenkomst 2 en 3 gaan we met ‘levende’ casuïstiek uit de eigen schoolse praktijk aan de slag. We passen het geleerde uit bijeenkomst 1 dan toe door eerst ‘samen’ te doen en vervolgens de deelnemers ‘zelf’ te laten doen. Opbrengst-, doel-, resultaat- en vooral ook praktijkgericht.

INTERESSE?

Dan maken we graag een afspraak met je voor een vraagverkennend kennismakingsgesprek. Ben je vervolgens overtuigd van j(ulli)e interesse en van onze methodisch onderbouwde systematische aanpak? Dan maken we op basis van dat gesprek een inhoudelijke opzet en offerte op maat.

Na akkoord gaan we voor en met jullie aan de slag.

Giel Vaessen | 06 – 1471 6063

Kink in de Kabel

KinkindeKabel

drs. Ger Hoofwijk | 06 – 4375 4315

HOOFWIJK Professioneel Begeleiden

hoofwijk logo
Giel en Ger trainingen