Inleiding

Meestal verloopt communicatie vlot. Soms echter ook niet. In dat geval ervaren leerkrachten, docenten of andere medewerkers in het onderwijs ouders met regelmaat als communicatief ‘lastig’. Tegelijkertijd en evenzo ervaren ouders deze professionals soms als ‘lastig’.

Communicatie is een circulair proces tussen zender en ontvanger. In deze training bieden wij pragmatische inzichten en handvatten om stroef verlopende communicatie vlot te trekken met als praktisch resultaat de sociaal emotionele- en didactische ontwikkelingsstimulatie van de jongere.

VOOR WIE?

  • Regulier PO en VO | S(B)O | VSO | MBO-opleidingen
  • Voor alle onderwijsprofessionals (mentoren, coaches, zorgcoördinatoren, docenten, IB’ers, leerkrachten, instructeurs e.a.) die bij (extra) ondersteunings-behoeftige leerlingen / studenten betrokken zijn.
  • Deelnemers in zorg- en ondersteuningsteams op scholen die passend onderwijs praktisch handen en voeten willen geven in constructieve dialoog met ouders en/of verzorgers.

DOOR WIE?

  • Giel Vaessen | zelfstandig trainer – coach en systeemtherapeut met ruime praktijkervaring in de jeugdzorg en het onderwijs. Auteur van o.a. van, ‘Leerling, ouders en leerkracht’ en ‘Communicare’ | kinkindekabel.nl
  • drs. Ger Hoofwijk | zelfstandig trainer – coach met ruime praktijkervaring op het snijvlak van onderwijs en zorg in het VO en MBO | practitioner ‘Deep Democracy’, level 3

WAT LEER JE?

De volgende leerdoelen worden vooraf op maat afgestemd tussen opdrachtgever en -nemers.

  • Kennis: het vergroten en verdiepen van de kennis omtrent diverse communicatiemodellen. Denk aan de wetenschappelijk onderbouwde inzichten van Bakker (territorium theorie), Nagy (contextuele theorie), Minuchin (structurele theorie) en/of de axioma’s van Watzlawick. Stuk voor stuk in de dagdagelijkse werkpraktijk van de professional praktisch toepasbaar.
  • Kunde: Het vergroten van het handelingsrepertoire van de professional met betrekking tot ‘samen-werking’. Met als doel: het bevorderen van de schoolse ontwikkeling van de leerling.
  • Motivatie: het bevorderen van het eigen werkplezier en groei van zelfredzaamheid in moeilijke situaties.

HOE EN WAT? | IN-COMPANY TRAINING & COACHING

  • We komen op locatie om (minimaal) 3 trainingsbijeenkomsten van 3 uur te leiden. Dat doen we in de 1e bijeenkomst door de diverse communicatiemodellen in de schoolse context pragmatisch uit te leggen.
  • In bijeenkomst 2 en 3 gaan we met ‘levende’ casuïstiek uit de eigen praktijk aan de slag. Van kennis naar kunde in onderlinge dialoog met ruimte tot het oefenen van de vaardigheden.

Op verzoek van de opdrachtgever kan een trainingsacteur ingezet worden om de praktijksituaties zo realistisch als mogelijk te oefenen in de training.

In het boek ‘leerling, ouders, leerkracht’ worden de behandelde modellen praktijkgericht uitgelegd. Het boek werkt gedurende en na de training prettig als naslagwerk.

INTERESSE?

Dan maken we graag een afspraak met je voor een vraagverkennend kennismakingsgesprek. Ben je vervolgens overtuigd van j(ulli)e interesse en van onze methodisch onderbouwde systematische aanpak? Dan maken we op basis van dat gesprek een inhoudelijke opzet en offerte op maat.

Na akkoord gaan we voor en met jullie aan de slag.

Giel Vaessen | 06 – 1471 6063

Kink in de Kabel

KinkindeKabel

drs. Ger Hoofwijk | 06 – 4375 4315

HOOFWIJK Professioneel Begeleiden

hoofwijk logo
Giel en Ger trainingen