Inleiding

Meestal verloopt communicatie vlot. Soms echter niet. In dat geval ervaren medewerkers in de jeugdzorg, ouders met enige regelmaat als communicatief ‘lastig’. Tegelijkertijd en evenzo ervaren ouders deze professionals soms als ‘lastig’.

Wat we zeker weten, is dat wanneer de samenwerking tussen ouders en hulpverleners stroef verloopt, het kind / de jongere een groot risico loopt om in een gespleten loyaliteit te komen. Met alle gevolgen van dien. Toename van angst, somberheid of stevig oppositioneel gedrag. Een vlotte samenwerking tussen ouders en zorgmedewerkers is dus van essentieel belang in relatie tot het teamgericht werken aan de hulpvraag en de ontwikkeling van de jongere.

Communicatie is een circulair proces tussen zender en ontvanger. In deze training bieden wij uiterst pragmatische inzichten en handvatten om stroef verlopende communicatie vlot te trekken met als bewezen resultaat een betere sociaal emotionele ontwikkeling van het kind / de jongere.

VOOR WIE?

  • Alle medewerkers in de jeugdzorg.

DOOR WIE?

  • Giel Vaessen | zelfstandig trainer – coach en systeemtherapeut met ruime praktijkervaring in de jeugdzorg en het onderwijs. Auteur van o.a. ‘multi probleemgezinnen in de jeugdzorg’ en ‘Communicare’ | kinkindekabel.nl
  • drs. Ger Hoofwijk | zelfstandig trainer – coach met eveneens ruime praktijkervaring in jeugdzorg en het onderwijs | practitioner ‘Deep Democracy’, level 3

WAT LEER JE?

De volgende leerdoelen worden vooraf op maat afgestemd tussen opdrachtgever en -nemers.

  • Kennis: het vergroten en verdiepen van de kennis omtrent diverse communicatiemodellen. Denk aan de wetenschappelijk onderbouwde inzichten van Bakker (territorium theorie), Nagy (contextuele theorie), Minuchin (structurele theorie) en/of de axioma’s van Watzlawick. Stuk voor stuk in de dagdagelijkse werkpraktijk van de professional praktisch toepasbaar.
  • Kunde: Het vergroten van het handelingsrepertoire van de professional met betrekking tot ‘samen-werking’. Met als doel: het bevorderen van de ontwikkeling van het kind / de jongere.
  • Motivatie: het bevorderen van het eigen werkplezier en groei van zelfredzaamheid in communicatief moeilijke situaties.

HOE EN WAT? | IN-COMPANY TRAINING & COACHING

  • We komen op locatie om (minimaal) 3 trainingsbijeenkomsten van 3 uur te leiden. Dat doen we in de 1e bijeenkomst door de diverse communicatiemodellen pragmatisch uit te leggen.
  • In bijeenkomst 2 en 3 gaan we met ‘levende’ casuïstiek uit de eigen praktijk aan de slag. Van kennis naar kunde in onderlinge dialoog met ruimte tot het oefenen van de vaardigheden.

In overeenstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (s) kan een trainingsacteur ingezet worden om de praktijksituaties zo realistisch als mogelijk te oefenen in de training.

In het boek ‘multiprobleem gezinnen in de jeugdzorg’ worden de behandelde modellen praktijkgericht uitgelegd. Het boek werkt gedurende en na de training prettig als naslagwerk.

INTERESSE?

Dan maken we graag een afspraak met je voor een vraag-verkennend kennismakingsgesprek. Ben je vervolgens overtuigd van j(ulli)e interesse en van onze methodisch onderbouwde systematische aanpak, dan maken we op basis van dat gesprek graag een concrete inhoudelijke opzet en een offerte op maat.

Na akkoord gaan we voor en met jullie aan de slag.

Giel Vaessen | 06 – 1471 6063

Kink in de Kabel

KinkindeKabel

drs. Ger Hoofwijk | 06 – 4375 4315

HOOFWIJK Professioneel Begeleiden

hoofwijk logo
Giel en Ger trainingen