Afstand en nabijheid van je (schriftelijke) communicatie in balans

BESCHRIJVING

In onze dagelijkse digitale werkelijkheid wordt er enorm veel gecommuniceerd. Veelal gebeurt dat op vluchtige, praktische wijze, bijvoorbeeld via Whatsapp. Afhankelijk van je opdracht als professional kent iedereen ook formelere vormen van schriftelijke communicatie.

In deze training ontwikkel je bewustzijn m.b.t. het effect van jouw schriftelijke woorden en leer je hoe je zelf het juiste gewicht aan je boodschap kunt geven, met oog voor het belang van andere betrokkenen.

PROGRAMMA | OPBRENGST

Jij gaat op praktische wijze met de communicatie uit jouw eigen praktijk aan de slag om te ervaren hoe je balans krijgt in jouw professionele schriftelijke communicatie. Of het nu gaat over communicatie met behulp van digitale middelen als Facebook en Whatsapp of over formelere wijzen van schriftelijk communiceren, via mailcontact en rapportages. In deze training ligt de focus op het vinden van de juiste balans tussen afstand en nabijheid met de ander en wordt daarom (bewust) aandacht besteed aan de volgende invalshoeken.

  • Wetten van waarneming: welke gezichtspunten zijn van belang in jouw communicatie? Hoe kun je die bewust gebruiken in jouw communicatie zonder hele epistels te schrijven?
  • Vier frequenties van communicatie: I(nhoud), P(rocedure), R(elatie) en E(motie). Hoe breng je de inhoud van jouw boodschap op de juiste wijze, met de juiste emotionele lading en met oog voor de verschillende, kwetsbare (klant-)relaties in je schriftelijke communicatie over?
  • Meerzijdige partijdigheid. Wat betekent ‘meerzijdige partijdigheid’ in jouw professionele omgeving? Hoe pas je de inzichten over meerzijdige partijdigheid toe in jouw schriftelijke communicatie?
  • Kort, krachtig en ‘to the point’ schriftelijk communiceren. Hoofd- en bijzaken (h)erkennen.

Je oefent in deze training veelal met je eigen vormen van schriftelijke communicatie. Anders gezegd: met eigen levende casuïstiek uit jouw werkpraktijk. Aan het einde van de training heb je bewustwording ontwikkeld over de verschillende levels waarop boodschappen worden gezonden, worden ontvangen en hoe je zelf op professionele wijze sturing in de gewenste richting kunt geven aan jouw communicatie met behulp van die kennis en inzichten.

VOOR WIE

  • Voor iedereen die met regelmaat verslag legt of rapporteert voor zijn werk en daarbij meerzijdig partijdig rekening dient te houden met diverse belangen van verschillende betrokkenen.
  • Voor iedereen die schriftelijk communiceert als professional en daarbij bewust rekening houdt met de lading bij de ontvanger.
  • Voor iedereen die tegelijkertijd kort en krachtig en toch zo zorgvuldig mogelijk wil communiceren.
  • Voor iedereen die ook graag met gebruikmaking van moderne digitale middelen professioneel en zorgvuldig communiceert, bijvoorbeeld via mail, Whatsapp en op social media.

TRAINER | Ger Hoofwijk

hoofwijk logo

Aantal deelnemers

Minimaal 6 | maximaal 12