Wie is er tegen gelijke kansen in en door middel van onderwijs? Met andere woorden: wie of wat is er tegen passend, inclusief onderwijs in Nederland?

Collega en samenwerkingspartner Giel Vaessen en ik zijn grote voorstanders van passend, zo inclusief mogelijk onderwijs. Waarbij de onderwijsprofessionals over de kennis en de bijbehorende inzichten, vaardigheden en passende attitude beschikken om dit sociaal, emotioneel en didactisch vorm te geven binnen (de ondersteuningsstructuur van) de school en in samenspraak met het gezin van de leerling. Met het ontwikkelingsperspectief van de leerling als heldere stip op de horizon.

Giel en ik hebben beiden decennialang werkervaring op het snijvlak tussen jeugdzorg en onderwijs. Ontwikkelingspsychologisch, oplossingsgericht en systemisch denken kenmerkt ons beiden. Giel gespecialiseerd in ‘best practices’ bij diverse problematieken, ik in attitude veranderende coaching en training.

Voor meer informatie over Giel en zijn ‘Kink in de Kabel’, klik hier.

Vanuit onze gezamenlijke expertise bieden wij passende onderwijs teamontwikkeling. De inhoud daarvan:

 • Inventarisatie van de ondersteuningsvragen binnen het team, o.a. op basis van de door het NJI onderzochte top 10 van ondersteuningsbehoeften van leerlingen in het VO.
  • Internaliserend gedrag. Denk aan angst, angststoornissen, somberheid, depressies…
  • Externaliserend gedrag. Denk aan druk en opstandig gedrag, ADHD, ODD…
  • Motivatie problemen. Denk aan problemen met schoolbezoek of inzet voor school.
  • Executieve functie problemen. Denk aan het (zelfstandig) plannen en organiseren van de studie.
 • Inzicht in de wetten van waarneming. Het team leert systematisch te observeren, krachten en probleemgebieden van de leerling te ordenen, waarbij aandacht voor (effectief en efficiënt) rapporteren en doelgerichte samenwerking met het gezinssysteem.
 • Competent gedrag. Een methodische en systematische aanpak en attitude. De deelnemers leren toepasbare ‘best practices’ per ondersteuningsvraag op 4 ondersteuningsniveaus:
  • Stap 1: Acties als individuele leerkracht/ docent.
  • Stap 2: Acties als team.
  • Stap 3: Betrekken intern zorgteam.
  • Stap 4: Betrekken externe zorgaanbieders.

Vanuit hun gezamenlijke expertise bieden Giel en Ger passende onderwijs teamontwikkeling.

Vanzelfsprekend bieden wij een programma op maat. Neem bij vragen of specifieke behoeften gerust en vrijblijvend contact op.