Project omschrijving

coaching en training ‘on the job’ m.b.t. effectieve verhoudingen tussen docenten en begeleiders in het VO aan de ene kant en hun leerlingen en hun ouders aan de andere