DIENSTEN

De op ontwikkeling van succesvolle, duurzame werkrelaties gerichte dienstverlening van HPB bestaat uit de volgende  mogelijkheden.

VOOR TEAMS

 • Training: in-company, vraaggericht en dialooggestuurd

 • Teamcoaching: vraaggericht en dialooggestuurd

 • Teamontwikkeling: vraaggericht en dialooggestuurd

 • ‘Deep Democracy’ op teamniveau: benutting van de wijsheid van de minderheid van jouw team in (democratische) besluitvormingsprocessen

 • (Begeleide) Intervisie: vraaggericht en dialooggestuurd

 • Training: groepen met vrije inschrijving via de website

VOOR ORGANISATIES

 • Procesbegeleiding (bv. als begeleider, trainer, ontwikkelaar of expert)
 • Processturing (bv. als projectleider of (interim) leidingnemende)
 • Deep Democracy’ op organisatieniveau: benutting van de wijsheid van de minderheid van jouw organisatie in democratische besluitvormingsprocessen
 • Conceptontwikkeling
 • Training: groepen met vrije inschrijving via de website

VOOR PROFESSIONALS

 • Coaching, vraaggericht en dialooggestuurd
 • Begeleiding, vraaggericht en dialooggestuurd
 • Conceptontwikkeling
 • Training: groepen met vrije inschrijving via de website

MEER INFO

Wil je meer te weten komen over mijn activiteiten binnen HOOFWIJK Professioneel Begeleiden?
Of heb je een vraag waarbij je ideeën en mogelijkheden wil verkennen?

Neem dan gerust en vrijblijvend contact op om te bespreken wat ik voor jou en wij voor elkaar kunnen betekenen

Samenwerking

WILLIAM LAMBRICHTS | COACHINGPRAKTIJK TO BE

WILLIAM LAMBRICHTS | COACHINGPRAKTIJK TO BE

In voorkomende gevallen waarin groepen of teams de behoefte hebben aan verschillende invloeden, werk ik samen met mijn collega William Lambrichts. William runt een eenmanszaak ‘Coachingpraktijk To-Be’ vanuit Valkenburg. Hij is een kei in het analyseren, helder benoemen en in een gewenste richting beïnvloeden van groepsdynamische processen.

lees meer: > Ervaring in de praktijk

HEB JIJ OOK INTERESSE IN SAMENWERKING MET HPB?

Als jij ook geïnteresseerd bent in een samenwerkingsrelatie met HOOFWIJK Professioneel Begeleiden, bijvoorbeeld als opdrachtgever, concullega of als trainingsacteur, schroom dan zeker niet om contact op te nemen.
Samen verkennen we onze mogelijkheden vanuit de overtuiging ‘2 weten en kunnen méér dan 1’!