Home2024-03-26T11:59:24+01:00

WELKOM BIJ HOOFWIJK Professioneel Begeleiden

Hoe leergierig ben jij als het gaat over professionele groei?

Kijk verder op deze website wat HOOFWIJK Professioneel Begeleiden (HPB) in de persoon van Ger Hoofwijk in zijn verschillende rollen van coach, trainer en leidingnemer voor jou als individu, als team of als organisatie kan bieden.

De op ontwikkeling van succesvolle, duurzame werkrelaties gerichte dienstverlening van HPB bestaat uit de volgende vraag- en doelgerichte mogelijkheden.

NIEUWS

HOOFWIJK Professioneel Begeleiden

is de eenmanszaak van drs. Ger Hoofwijk, actief als zelfstandig professional sinds maart 2010. Ik beschouw het als mijn professionele missie om mijn klanten vanuit hun eigen waarden en waardigheid perspectief op groei te bieden, zodat ze autonoom en in verbinding met hun relevante anderen bewuste keuzes kunnen maken in en voor hun professionaliteit.

Voorafgaand aan mijn zelfstandigheid, ben ik tussen 1994 en 2010 werkzaam geweest in de sectoren jeugdzorg, onderwijs, welzijnswerk en gehandicaptenzorg. In die periode heb ik dertien jaar ervaring opgedaan met leidinggeven, leidingnemen en leiderschap. Als zelfstandige heb ik ondertussen sinds maart 2010 ervaring opgedaan en mijn eigen ontwikkeling vorm gegeven op deze thema’s.

Ik ben erkend NOBTRA-trainer (Nederlandse Orde van Beroeps Trainers), ben bevoegd ‘level 3 practitioner’ voor de methodiek ‘Deep Democracy‘ en sta geregistreerd als docent / trainer bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).

nobtra
deep democracy
CRKBO

WAT IS HPB ?

Ik begeleid, coach en train groei in competent gedrag van individuen, teams en organisaties. In mijn opinie gedraag jij je competent als je een uitgebalanceerde mix bezit van kennis, vaardigheden, motivatie en jouw persoonlijkheid, specifiek toepasbaar en van toepassing binnen jouw werkomgeving.

Kenmerkend voor mijn klanten is dat ze willen groeien in professionele competentie en daarbij de opvatting hebben dat ze zelf het enige wezenlijke middel tot succes zijn. Die klanten zijn bijvoorbeeld jeugdzorg- en welzijnswerkers, mentoren en docenten. Maar ook directieleden, managers, teamleiders en project- en programmaleiders help ik te zoeken naar vervulling van hun professionele ambitie.

WAAROM HPB ?

Het is mijn overtuiging dat de groei van jou als professional in je vermogen om autonoom te handelen de ultieme opdracht is die je in je verhouding tot je werkrelaties hebt. Dat gaat voor mij zowel over het omgaan met diversiteit in relaties met klanten, als ook over diversiteit in relaties tussen medewerkers onderling. Zowel binnen als buiten de eigen organisatie.

LEES VERDER >

PROFESSIONELE MISSIE

Onderstaande formulering vormt de kern van mijn opdracht binnen HOOFWIJK Professioneel Begeleiden

Mensen vanuit hun eigen waardigheid perspectief op groei in competent gedrag bieden, zodat ze autonoom en in verbinding met relevante anderen bewuste keuzes maken in en voor hun professionaliteit.

RESULTAAT

Het resultaat voor mijn klant(en) is groei van het eigen vermogen om werkrelaties procesmatig, doel- en resultaatgericht en meerzijdig partijdig in de gewenste richting te beïnvloeden.

De sleutel voor succes is het door de professional ontwikkelen van een balans van de menselijke en de wenselijke aspecten van de professionele attitude en verhoudingen binnen de cultuur van een team of organisatie. Dat levert onder andere groei in competent gedrag op m.b.t. het samenwerken binnen teams en organisaties en over team- en organisatiegrenzen heen. Competenties die onmisbaar zijn in een moderne netwerksamenleving als de huidige onze.

Ga naar de bovenkant